Υπηρεσίες Θέρμανσης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Καυστήρες Πετρελαίου | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συντήρηση Καυστήρα

Η τακτική συντήρηση του καυστήρα και ο σωστός καθαρισμός του λέβητα προσφέρουν μεγάλη οικονομία καυσίμου και επιμηκύνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του καυστήρα και του λέβητα.


Μάθετε Περισσότερα

Συντήρηση Κλιματιστικού Κέρκυρα | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συντήρηση Κλιματιστικού

Η συντήρηση ενός κλιματιστικού είναι μια πολύ σημαντική και αναγκαία εργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δε θα πρέπει να την αμελείτε.


Μάθετε Περισσότερα

Καυστήρες Υγραερίου Κέρκυρα | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συντήρηση Συσκευών Υγραερίου

Η G.B.C. SERVICE με το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει με ασφάλεια την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση όλων των συσκευών υγραερίου (θέρμανσης και μαζικής εστίασης).


Μάθετε Περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συντήρηση Αντλιών Θερμότητας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αντλιών θερμότητας με το εξειδικευμένο προσωπικό της και τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει.


Μάθετε Περισσότερα