Πιστοποιήσεις Θέρμανσης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Η GBC Service χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη ακρίβεια σε κάθε ρύθμιση αλλά και μέγιστη δυνατή απόδοση αλλά και οικονομική λειτουργία του καυστήρα.

Συντήρηση όλων των τύπων καυστήρων αερίου/πετρελαίου

Ρύθμιση όλων των τύπων καυστήρων αερίου

Ρύθμιση όλων των τύπων καυστήρων πετρελαίου

Μετρήσεις καυστήρων


Καθαρισμό όλων των τύπων λεβήτων

Ρύθμιση αναλογίας αέρα/καυσίμου

Έλεγχο διαρροών καυσίμων

Μέτρηση & ανάλυση καυσαερίων


Έκδοση φύλλου ελέγχου καυσαερίων

Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων του λέβητα

Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων του καυστήρα

Εγκατάσταση πινάκων αυτονομίας και αντιστάθμισης

Δείτε όλες τις πιστοποιήσεις:

 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα
 • Πιστοποιητικά | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα