Συντήρηση Καυστήρων στην Κέρκυρα

Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα δεν είναι απλά υποχρεωτική από το κράτος, αλλά και απαραίτητη διότι εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας για να αποδίδει καλύτερα, με μειωμένο κόστος.

Καυστήρες Πετρελαίου | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συντήρηση Λεβητοστάσιου Κέρκυρα

Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος της συντήρησης του καυστήρα σας είναι μικρότερο της επιβάρυνσης από την αυξημένη κατανάλωση ενός ασυντήρητου λεβητοστασίου και επιπλέον ελαχιστοποιείται η περίπτωση βλάβης ή φθοράς των μηχανημάτων. Οι συντηρήσεις των καυστήρων αυτές πρέπει να εκτελούνται από αδειούχους τεχνίτες προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια, και οικονομία και κατ’ επέκταση με μειωμένη ρύπανση τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον. Με το πέρας της συντήρησης σας εκδίδουμε φύλλο ελέγχου που είναι απαραίτητο στον Ενεργειακό Επιθεωρητή για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Καυστήρες Πετρελαίου | Υπηρεσίες Ψύξης & Κλιματισμού Κέρκυρα

Συνιστούμε την συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα που περιλαμβάνει:

Καθαρισμός λέβητα

Συντήρηση του καυστήρα

Ρύθμιση του καυστήρα

Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού

Έλεγχος διατάξεων ασφαλείας

Μέτρηση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Έκδοση φύλλου ελέγχου καύσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ

Ποιο είναι το όφελος της ετήσιας συντήρησης του καυστήρα σας;

Έχετε μικρότερη κατανάλωση

Κερδίζετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος του καλοριφέρ

Έχετε λιγότερες βλάβες

Γίνεται καλύτερη καύση άρα και ομαλότερη λειτουργία

Έχετε περισσότερη ασφάλεια

Γίνεται αθόρυβη η λειτουργία του καυστήρα

Έχετε μεγαλύτερη απόδοση θερμότητας

Καθαρότερο περιβάλλον

Κλείστε το ραντεβού σας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του καυστήρα σας σήμερα!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ